MSDS/GBF HİZMETİMİZ

MSDS (GBF) leriniz için ingilizce→türkçe ve türkçe→ingilizce çeviri hizmeti de sunmaktayız.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanlarımız (KDU) ile birlikte, kimyasal ürünleriniz için size ingilizce ve türkçe olarak onaylanmış Güvenlik Bilgi Formu (Material Safety Data Sheet) hazırlama hizmeti sağlamaktayız.

Daha Fazlası İçin

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilir veya bizi sosyal medya hesablarımızdan takip edebilirsiniz.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanlarımız (KDU) ile birlikte, kimyasal ürünleriniz için size ingilizce ve türkçe olarak onaylanmış Güvenlik Bilgi Formu (Material Safety Data Sheet) hazırlama hizmeti sağlamaktayız.

GBF (Güvenlik Bilgi Formu), piyasaya arz ettiğiniz zararlı maddelerin ve karışımların insan sağlığına ve çevreye verebileceği olumsuz etkileri konusunda bilgilendirme sağlar ve 11.12.2013 tarihinde yürürlüğe giren Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğine göre hazırlanır.

KKDIK yönetmeliğine göre, 31/12/2023 tarihinden sonra satışını gerçekleştiriyor olduğunuz kimyasal maddeleriniz için müşterilerinize türkçe bir GBF sağlama zorunluluğunuz olacaktır. Bizlerde bu süreçte sizlere yardımcı olabilmek adına GBF hazırlama hizmeti sunmaktayız.

Daha fazla sorunuzun cevabı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

GBF/MSDS nedir?

GBF/MSDS piyasaya arz edilen zararlı maddelerin ve karışımların insan sağlığına ve çevreye

verebileceği olumsuz etkiler konusunda bilgilendirir. Oluşabilecek meslek hastalıklarının ve iş kazalarının engellenebilmesi için gereklidir.

Hangi yönetmeliğe göre hazırlanır?

11.12.2013 tarihinde yürürlüğe giren Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve

Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğine göre (SEA Yönetmeliği) GBF hazırlanmalıdır.

Hangi dilde olmalıdır?

Türkçe olmalıdır.

Bir GBF’i Kim Hazırlar veya Sunar?

Üretici, ithalatçı veya Tek Temsilci

GBF’yi herkes hazırlayabilir mi?

KDU veya GBF hazırlayıcısı olma gerekliliği aranır. GBF lerin 16. bölümünde doldurulması gereken

hazırlayanın ismi, sertifika numarası ve iletişim bilgisi kısmı bulunur.

Hangi maddeler için tedarik ettiği tüm alt kullanıcılara ve dağıtıcılara bir güvenlik bilgi formu temin etmesi gerekmektedir?

• SEA Yönetmeliğe göre madde veya karışım içindeki bir madde zararlı olarak sınıflandırılmışsa

• KKDİK Yönetmeliği Ek 13 uyarınca kalıcı, biyobirikimli ve toksiktir (PBT) veya çok kalıcı ve çok biyobirikimli ise (vPvB),

• Madde izne tabi tutulabilecek aday maddeler listesinde yer alıyorsa

0
Years of Experiences
0
Countries Served
0
Hardworking Peoples
0
Offices Worldwide

Telefon numaramız : 90 216 450 2576

Mail Adresimiz : info@istwing.com

Bostancı Ofis

Bostancı Mah. Yazmacı Tahir Sk.
Pilsen Apt A Blok No:58 D:5 Kadıköy – İstanbul

Kadıköy Ofis

Osmanağa Mah. Kuşdili Cad.
Azampalas No:47/10 Kadıköy İstanbul